گزارش تصویری تجلیل از برگزیدگان مسابقه عصر حضور سایت ندای قلم

ساخت وبلاگ
چکیده : رتبه اول : فرهنگی بسیجی آقای رضا آقازاده کلیبر نویسنده وبلاگ "معلم حماسه ساز" برای مشاهده  گزارش ت... با عنوان : گزارش تصویری تجلیل از برگزیدگان مسابقه عصر حضور سایت ندای قلم بخوانید :

 ندای قلم.jpg

رتبه اول : فرهنگی بسیجی آقای رضا آقازاده کلیبر نویسنده وبلاگ "معلم حماسه ساز"

 و من مستقیم.jpg

برای مشاهده  گزارش تصویری تجلیل از برگزیدگان مسابقه عصر حضور

رتبه اول : فرهنگی بسیجی آقای رضا آقازاده کلیبر نویسنده وبلاگ "معلم حماسه ساز"

 و وزیر 94.jpg

 و من مستقیم.jpg

 یار 94.jpg

رتبه دوم فرهنگی بسیجی آقای عباسعلی جاویدان نویسنده وبلاگ "جاویدان 53"

 

رتبه  سوم فرهنگی بسیجی خانم فاطمه ناصح پور نویسنده وبلاگ "من یک معلم هستم"

فرهنگی بسیجی خانم فیروزه صمدیان تبار نویسنده وبلاگ "ذهن پویا"رتبه اول